VÄGLEDNINGEN TILL GOD PRAXIS

VÄGLEDNINGEN TILL GOD PRAXIS

THandboken för god praxis finns på vart och ett av EU: s 24 språk genom att klicka på lämplig länk i språkmenyn.

Ladda ner bra handledning

Huvudinstrumentet för att tillämpa överenskommelsen är vägledningen till god praxis. Där finns verktyg för att undan för undan förbättra arbetarskyddet, förbättra överensstämmelsen med EU:s och EU-medlemsstaternas befintliga arbetsmiljölagstiftning och höja kunskapen om vad respirabel kristallin kvarts kan ha för verkan. Vägledningen till god praxis utgörs i huvudsak av detaljerade uppgiftsblad, tillsammans med en introduktion till kristallin kvarts och rutinen för riskanalys. Där finns en uppsättning detaljerade tekniska rekommendationer för att minska exponeringen i de särskilda industriella miljöer som förekommer i var och en av de undertecknande branscherna.

Vägledning till god praxis är tänkt som ett dynamiskt dokument: i bilaga 7 till överenskommelsen finns en rutin för hur man skickar in ändringsförslag och möjliga tillägg till rådet.