SPRIEVODCA OSVEDČENÝMI POSTUPMI

VÄGLEDNINGEN TILL GOD PRAXIS

Sprievodca osvedčenými postupmi je, po kliknutí na príslušný odkaz v jazykovej ponuke, dostupný v každom z 24 jazykov Európskej únie.

Stiahnuť Sprievodcu osvedčenými postupmi

Hlavným nástrojom k použitiu dohody je Sprievodca osvedčenými postupmi. Poskytuje nástroje pre postupné zlepšovanie ochrany pracovníkov, dôslednejšie dodržovanie predpisov Európskej únie i stávajúcich pracovných zdravotných a bezpečnostných predpisov členských štátov EU a zlepšiť povedomie o možných dopadoch dýchateľného kryštalického kremeňa na ľudské zdravie. Detailné pracovné listy tvoria, spolu s úvodom o kryštalickom kremeni a procedúrou posudzovania rizík, hlavnú časť Sprievodcu osvedčených postupov. Tieto dokumenty poskytujú radu podrobných technických doporučení ku zníženiu expozície v konkrétnych priemyslových podmienkach existujúcich v každom zo signatárskych odvetví.

Sprievodca osvedčenými postupmi má byť dynamický dokument. Príloha 7 obsahuje návod, ako rade predkladať pozmeňovacie návrhy a prípadné dodatky.