NEPSI 10de VERJAARDAG conferentie

Op 16 juni 2016 verzamelden conferentie in Brussel 90 deelnemers en heeft beraad gehouden over de verwezenlijkingen van de NEPSI overeenkomst tien jaar na de ondertekening ervan.

Aan het einde van de conferentie, hebben de NEPSI ondertekenaars een Gezamenlijke verklaring ondertekend als bevestiging van hun wens om te blijven samenwerken voor een verbeterde bescherming van de gezondheid van werknemers en ervoor te zorgen dat de NEPSI overeenkomst een nuttige rol te spelen heeft bij het bevorderen van de naleving van de recent voorgestelde Europeseregelgevende maatregelen.

In een videoboodschap, heeft commissaris Thyssen de steun van de Europese Commissie voorde NEPSI overeenkomst nogmaals bevestigten gekwalificeerd als […] "een waar testament van de sociale dialoog op EU-niveau in actie". […] De ondertekening van deze overeenkomst is een beslissende stap om de bescherming van werknemers in de hele Europese Unie te verbeteren. […] en is nog steeds een aanvulling op de Europese wetgeving op het gebied van bescherming van de werknemers.”

10th Nepsi Conference 2016

Michelle Wyart Remy signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Sylvain-Lefebvre Industrial signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Conference Nepsi 2016 - 10th anniversary