NEPSI 10. JUBILEJAS KONFERENCE

2016. gada 16. jūnijā konference Briselē, kas pulcēja 90 dalībnieku, izvērtēja NEPSI līguma sasniegumus desmit gadu laikā kopš tā parakstīšanas.

Konferences noslēgumā NEPSI parakstītāji parakstīja Kopīgo deklarāciju, apliecinot savu apņemšanos kopīgi strādāt, lai pilnveidotu strādājošo veselības aizsardzību un lai nodrošinātu, ka NEPSI līgumam ir nozīmīga loma, sekmējot atbilstību nesen ieplānotajiem Eiropas regulējošajiem pasākumiem.

Video uzrunā Eiropas komisārs Thyssen uzsvēra Eiropas Komisijas atbalstu NEPSI līgumam, raksturojot to kā […] "īstu ES līmeņa sociālā dialoga apliecinājumu darbībā". […] Šī līguma parakstīšana bija izšķirošs solis, pilnveidojot strādājošo aizsardzību visā Eiropas Savienībā. […] tas papildināja un arvien papildina Eiropas likumdošanu strādājošo aizsardzības jomā.”

10th Nepsi Conference 2016

Michelle Wyart Remy signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Sylvain-Lefebvre Industrial signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Conference Nepsi 2016 - 10th anniversary