LABĀS PRAKSES ROKASGRĀMATA

VÄGLEDNINGEN TILL GOD PRAXIS

Labās prakses rokasgrāmata ir pieejama katrā no 24 ES valodām, izvēloties atbilstošo saiti valodu izvēlnē.

lejuplādēt labās prakses rokasgrāmatu

Līguma piemērošanas galvenais instruments ir Labās prakses rokasgrāmata. Tā piedāvā paņēmienus, kā arvien uzlabot strādājošo aizsardzību, paaugstināt atbilstību ES un tās dalībvalstu esošo likumdošanu strādājošo veselības un darba drošības jautājumos un paaugstināt zināšanas par potenciālo iespaidu, ko var atstāt ieelpojamais kristāliskais kvarcs. Detalizēti veicamo uzdevumu apraksti sastāda galveno Labās prakses rokasgrāmatas daļu līdz ar ievada informāciju par kristālisko kvarcu un riska novērtēšanas procedūru. Tie nodrošina detalizētu tehnisku rekomendāciju kompleksu, lai samazinātu ietekmi specifiskos rūpnieciskajos apstākļos, kas konstatēti katrā no parakstītājām rūpniecības nozarēm.

Labās prakses rokasgrāmata ir domāta kā dinamisks dokuments – līguma pielikums Nr. 7 paredz procedūru, kādā grozījumi un iespējamie papildinājumi iesniedzami padomei.