NEPSI 10. aastapäeva konverents

16. juunil 2016 hinnati Brüsselisse kogunenud 90 osalejaga konverentsil NEPSI kokkuleppe saavutusi kümme aastat pärast selle allkirjastamist.

Konverentsi lõpus allkirjasid NEPSI kokkuleppe allakirjutanud ühisdeklaratsiooni, millega kinnitati soovi jätkata koostööd töötajate tervise kaitse täiustamiseks ning selle tagamiseks, et NEPSI kokkuleppel on etendada kasulik roll hiljuti väljapakutud Euroopa reguleerivate meetmete täitmise soodustamisel.

Videoläkituses kordas volinik Thyssen Euroopa Komisjoni toetust NEPSI kokkuleppele, hinnates seda „[…] tõeliseks tunnistuseks ELi tasandi sotsiaaldialoogi rakendamise kohta […]“. Kokkuleppe allkirjastamine kujutas üliolulist sammu töötajate kaitse täiustamisel kogu Euroopa Liidus. „[…] see on täiendanud ja täiendab endiselt Euroopa õigusakte töötajate kaitse valdkonnas.“

10th Nepsi Conference 2016

Michelle Wyart Remy signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Sylvain-Lefebvre Industrial signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Conference Nepsi 2016 - 10th anniversary