HEADE TAVADE SUUNISED

VÄGLEDNINGEN TILL GOD PRAXIS

Heade tavade suunised on saadaval ELi kõigis 24 keeles, klõpsates keelemenüül vastaval lingil.

Laadige alla heade tavade suunised

Kokkuleppe kohaldamise peainstrumendiks on heade tavade suunised. See pakub vahendeid töötajate kaitse järkjärguliseks parandamiseks, ELi ja ELi liikmesriikide olemasolevatele töötajate tervist ning ohutust käsitlevatele õigusaktidele vastavuse täiustamiseks ja respiratoorse kristallilise ränidioksiidi potentsiaalsete mõjude alaste teadmiste suurendamiseks. Põhiosa heade tavade suunistest moodustavad üksikasjalikud ülesannete kirjelduste lehed koos kristallilise ränidioksiidi tutvustuse ning riskihindamisprotseduuriga. Nendes on esitatud komplekt üksikasjalikke tehnilisi soovitusi kokkupuute vähendamiseks konkreetsetes tööstuskeskkondades, mida esineb igas allakirjutanud tööstusharus.

Heade tavade suunised on mõeldud dünaamilise dokumendina: Kokkuleppe lisas 7 on toodud paranduste ja võimalike täienduste nõukogule esitamise protseduur.