VEJLEDNING TIL BEDSTE PRAKSIS

VÄGLEDNINGEN TILL GOD PRAXIS

Vejledningen til bedste praksis er tilgængelig på alle 24 EU-sprog ved at klikke på det relevante link i sprogmenuen.

Download Vejledningen til bedste praksis

Det primære værktøj til iværksættelse af aftalen er Vejledningen til bedste praksis. Den giver nogle værktøjer til stadig forbedring af arbejdstagernes beskyttelse, forbedre overensstemmelsem med EU- og EU-medlemsstaternes eksisterende sundheds- og sikkerhedslovgivning for arbejdstagere og til at øge kendskabet til de potentielle bivirkninger af respirabelt krystallinsk siliciumdioxid. Detaljerede arbejdsark udgør hoveddelen af Vejledninge til bedste praksis, sammen med en introduktion til krystallinsk siliciumdioxid og en procedure til risikovurdering. Disse giver et sæt detaljerede tekniske anbefalinger til reducering af eksponering under de specifikke industrielle forhold, der kendetegner hver enkelt af de underskrivende brancher.

Vejledningen til bedste praksis er tiltænkt som værende et dynamisk dokument: Bilag 7 til aftalen fastsætter en procedure til indsendelse af tilføjelser og ændringer til Rådet.