PRŮVODCE OSVĚDČENÝMI POSTUPY

VÄGLEDNINGEN TILL GOD PRAXIS

Průvodce osvědčenými postupy je, po kliknutí na příslušný odkaz v jazykové nabídce, dostupný v každém z 24 jazyků Evropské unie.

Stáhnout Průvodce osvědčenými postupy

Hlavním nástrojem k použití dohody je Průvodce osvědčenými postupy. Poskytuje nástroje pro postupné zlepšování ochrany pracovníků, důslednější dodržování předpisů Evropské unie i stávajících pracovních zdravotních a bezpečnostních předpisů členských států EU a zlepšit povědomí o možných dopadech dýchatelného krystalického křemene na lidské zdraví. Detailní pracovní listy tvoří, spolu s úvodem o krystalickém křemeni a procedurou posuzování rizik, hlavní část Osvědčených pracovních postupů. Tyto dokumenty poskytují řadu podrobných technických doporučení ke snížení expozice v konkrétních průmyslových podmínkách existujících v každém ze signatářských odvětví.

Průvodce osvědčenými postupy by měl být dynamický dokument. Příloha 7 obsahuje návod, jak radě předkládat pozměňovací návrhy a případné dodatky.