Konference k desátému výročí NEPSI

Dne 16. června 2016 se na konferenci v Bruselu sešlo 90 účastníků, aby posoudili úspěchy dohody NEPSI deset let po jejím podpisu.

Na konci konference signatáři NEPSI podepsali Společné prohlášení , aby tak potvrdili, že budou i nadále společně pracovat na zvýšení ochrany zdraví pracovníků. a ujistili se, že dohoda NEPSI má užitečnou roli při usnadňování dodržování nedávno navržených evropských regulačních opatření.

Na videozáznamu zopakoval komisař Thyssen, že Evropská komise podporuje dohodu NEPSI, pohlíží na ni jako na "opravdový důkaz úrovně evropského sociálního dialogu". [...] Podpis této dohody byl velmi důležitý krok k posílení ochrany pracovníků v celé Evropské unii. [...], byla a je i nadále doplněním evropské legislativy v oblasti ochrany pracovníků."

10th Nepsi Conference 2016

Michelle Wyart Remy signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Sylvain-Lefebvre Industrial signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Conference Nepsi 2016 - 10th anniversary