РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ

VÄGLEDNINGEN TILL GOD PRAXIS

Ръководството с добри практики е налично на всеки от 24 езика на ЕС, като кликнете на съответната връзка в езиковото меню.

ИЗТЕГЛИ РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ

Основният инструмент за прилагане на Споразумението е Ръководството с добри практики. То осигурява инструменти за непрекъснато подобряване на защитата на работниците, усъвършенстване на съответствието със съществуващото законодателство на ЕС и държавите-членки на ЕС по отношение здравословните и безопасни условия на труд и увеличава информираността относно потенциалните ефекти от вдишването на кристален силициев диоксид. Подробните информационни листи представляват основната част от Ръководството с добри практики, заедно с въведение за кристалния силициев диоксид и процедурата за оценка на риска. Всичко това осигурява набор от подробни технически препоръки с цел намаляване на излагането в определени промишлени среди, които се срещат във всяка от промишленостите-страни по Споразумението.

Ръководството с добри практики е предназначено да бъде динамичен документ: Анекс 7 на Споразумението осигурява процедура за подаване на изменения и възможни допълнения към Съвета.